Giỏ Hàng
0 Sản Phẩm - 0

Tủ nuôi cấy mô dùng trong nuôi trồng thực vật

Tủ nuôi cấy mô dùng trong nuôi trồng thực vật.

Tủ nuôi trồng thực vật hay còn được gọi là tủ tăng trưởng thực vật – tủ vi khí hậu được thiết kế đặc biệt cho nuôi cấy mô, nuôi cấy hạt giống nảy mầm đều. Phạm vi nhiệt độ từ +4 ° C đến 40 ° C. Độ ẩm có thể lên đến 98% đảm bảo cung cấp độ ẩm thích hợp để hạt giống nảy mầm, các luồng không khí ngang đảm bảo nhiệt độ tuyệt vời và độ ẩm đồng đều.

Người sử dụng điều có thể điều chỉnh tốc độ quạt giúp tăng cường sự kiểm soát luồng không khí. Đèn huỳnh quang trắng được gắn vào phía bên ngoài quạt thông gió, đảm bảo sự đồng nhất. Là một thiết bị thí nghiệm lý tưởng cho các phòng thí nghiệm hiện đại, thể tích tủ nuôi trồng thực vật lên đến 1000 lít. Các kệ được sắp xếp theo chiều dọc, có thể điều chỉnh được để thích ứng với đầy đủ các phương pháp nảy mầm như giấy, đất, các thùng chứa hoặc các phương pháp khác theo quy định.

Nguồn: sưu tầm internet