Giỏ Hàng
0 Sản Phẩm - 0
  • Tu mat

    Dùng để lưu trữ, bảo quản tất cả các loại mẫu kiểm nghiệm (thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, môi trường, sinh phẩm, bệnh phẩm…), hóa chất chất chuẩn, vaccine, test kit…