Giỏ Hàng
0 Sản Phẩm - 0
  • tu mat

  • Hiển thị một kết quả duy nhất

  • LKPv 1422

    Tủ mát, tủ đông sâu dùng để lưu trữ, bảo quản mẫu, sinh phẩm, huyết thanh, vaccine, mẫu máu trong lĩnh vực y tế

  • Tu mat

    Dùng để lưu trữ, bảo quản tất cả các loại mẫu kiểm nghiệm (thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, môi trường, sinh phẩm, bệnh phẩm…), hóa chất chất chuẩn, vaccine, test kit…