Giỏ Hàng
0 Sản Phẩm - 0
  • Tu am BOD

    Tủ ấm lạnh BOD có chức năng tạo môi trường ủ với nhiệt độ thích hợp để vi sinh vật tăng trưởng, phục vụ các công việc nghiên cứu, phân tích và kiểm nghiệm.