Giỏ Hàng
0 Sản Phẩm - 0
  • May quang pho

    Máy quang phổ dùng để tạo tia sáng đơn sắc với bước sóng xác định để đo độ hấp thu của dung dịch so màu.