Giỏ Hàng
0 Sản Phẩm - 0
  • AOD 1

    Máy phá mẫu áp suất cao dùng để phân hủy tất cả các loại mẫu trong môi trường acid, nhiệt độ cao và áp suất cao, để oxy hóa hoàn toàn hợp chất hữu cơ thành vô cơ, hòa tan trong dung dịch, như xác định kim loại nặng….