Giỏ Hàng
0 Sản Phẩm - 0
  • Bo pha mau

  • Hiển thị một kết quả duy nhất

  • RD 125

    Bộ phản ứng COD dùng để gia nhiệt các ống mẫu cần phân tích các chỉ tiêu COD, tổng Nitơ, tổng Phosphor và các chỉ tiêu khác.

  • AOD 1

    Máy phá mẫu áp suất cao dùng để phân hủy tất cả các loại mẫu trong môi trường acid, nhiệt độ cao và áp suất cao, để oxy hóa hoàn toàn hợp chất hữu cơ thành vô cơ, hòa tan trong dung dịch, như xác định kim loại nặng….