May dien giai

Máy điện giải / Máy ion đồ

Thương Hiệu: , , .

Máy điện giải xét nghiệm Na, K, Li, Ca, Cl

Họ và tên(*)
Địa chỉ(*)
Điện thoại(*)
Email
Số lượng(*)

Mô tả sản phẩm

Máy ion đồ 5 thông số / Máy điện giải 5 thông số
Model: Lyte
Hãng sx: Erba, Đức
Thông số kỹ thuật:
Nguyên tắc đo: Đo trực tiếp bằng các điện cực chọn lọc ion (ISE).
Công suất máy: 60 test/giờ.
Loại mẫu: Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu pha loãng.
Lượng mẫu tối thiểu: 150 ul.
Thang đo:
Điện cực phân tích       Thang đo                            Độ chính xác (CV%)
K+                                 0.50 – 15.0 mmol/L                  < 1.0%
Na+                             30.0 – 200.0 mmol/L                < 1.0%
Cl-                               30.0 – 200.0 mmol/L                 < 1.0%
Ca++                          0.10 – 5.00 mmol/L                    < 2.0%
pH                               4.00 – 9.00 Unit                          < 1.0%
Chuẩn máy: 1 điểm hay 2 điểm chuẩn tại các mức thời gian điều chỉnh khác nhau.
Dữ liệu đầu vào: Nhập vào màn hình cảm ứng.
Hiển thị: Màn hình LCD rộng với hệ thống chiếu sáng ngược ngăn điểm nhòa.
Lưu trữ dữ liệu: 200 kết quả bệnh nhân.
Máy in: Máy in nhiệt có sẵn trong máy.
Kiểm soát chất lượng: Máy chạy thống kê báo cáo kết quả 2 mức QC gồm SD và CV % cho việc chuẩn hàng ngày hoặc hàng tháng.
Hóa chất: Hóa chất đóng dưới dạng module bao gồm chất chuẩn và rửa buồng ủ.
Thông báo tín hiệu: Thông báo âm thanh kêu “Beep” thể hiện lượng mẫu hút đã hoàn thành.
Thông báo: Đèn thông báo với lượng hóa chất còn lại.
Thể hiện lượng hóa chất còn đảm bảo chạy được khoảng 150 test.
Thể hiện lượng hóa chất còn có thể chạy được khoảng 20 test.
Thể hiện lượng hóa chất đã hết.
Cổng giao tiếp: Với các loại cổng RS 232.
Nguồn điện: AC 220 V, 50/60 Hz.
Cung cấp bao gồm: máy chính, phụ kiện tiêu chuẩn, sách HDSD.