Khi chuan

KHÍ CHUẨN

Thương Hiệu: , , , , , , , .

Khí chuẩn dùng để hiệu chuẩn, kiểm tra định kỳ tại hiện trường các máy móc, thiết bị đo nhanh khí thải, quan trắc chất lượng không khí, bao gồm SO3, SO2, NO2, NO, CO, CO2, HCl, H2S, NH3, CH4…

Họ và tên(*)
Địa chỉ(*)
Điện thoại(*)
Email
Số lượng(*)

Mô tả sản phẩm

Khí chuẩn hỗn hợp (SO2, NO, NO2, CO, CO2)
Xuất xứ: Mỹ
Thông số kỹ thuật:
Khí chuẩn hỗn hợp (SO2, NO, NO2, CO, CO2) dùng để hiệu chuẩn, kiểm định tại chỗ các thiết bị đo nhanh khí thải (Testo 350 XL).
Nồng độ SO2: 200 ppm
Nồng độ NO: 100 ppm
Nồng độ CO: 100 ppm
Nồng độ CO2: 17%
Khí mang: N2 (Nitơ, Nitrogen), không có oxy tạp chất.
Cấp tinh khiết: chuẩn tinh khiết được chứng nhận (certified)
Dung tích bình chứa khí: 58 lit
Vật liệu bình chứa: thép inox chuyên dụng.
Thể tích khí: 103 lit
Áp suất khí: 500 – 1000 psi.
Van: CGA C-10
HSD: 3 năm kể từ ngày sản xuất.

Khi chuan

Khi chuan

—————————————————————————————–

Khí chuẩn NO 100 ppm
Xuất xứ: Mỹ
Thông số kỹ thuật:
Khí chuẩn NO 100 ppm dùng để hiệu chuẩn, kiểm định tại chỗ các thiết bị đo nhanh khí thải (Testo 350 XL).
Nồng độ NO: 100 ppm
Khí mang: N2 (Nitơ, Nitrogen), không có oxy tạp chất.
Cấp tinh khiết: chuẩn tinh khiết được chứng nhận (certified)
Dung tích bình chứa khí: 58 lit
Vật liệu bình chứa: thép inox chuyên dụng.
Thể tích khí: 103 lit
Áp suất khí: 500 – 1000 psi.
Van: CGA C-10
HSD: 3 năm kể từ ngày sản xuất.

————————————————————————————————

Khí chuẩn NO2 100 ppm
Xuất xứ: Mỹ
Thông số kỹ thuật:
Khí chuẩn NO2 100 ppm dùng để hiệu chuẩn, kiểm định tại chỗ các thiết bị đo nhanh khí thải (Testo 350 XL).
Nồng độ NO2: 100 ppm
Khí mang: N2 (Nitơ, Nitrogen), không có oxy tạp chất.
Cấp tinh khiết: chuẩn tinh khiết được chứng nhận (certified)
Dung tích bình chứa khí: 58 lit
Vật liệu bình chứa: thép inox chuyên dụng.
Thể tích khí: 103 lit
Áp suất khí: 500 – 1000 psi.
Van: CGA C-10
HSD: 3 năm kể từ ngày sản xuất.

———————————————————————————————————

Khí chuẩn SO2 200 ppm
Xuất xứ: Mỹ
Thông số kỹ thuật:
Khí chuẩn SO2 200 ppm dùng để hiệu chuẩn, kiểm định tại chỗ các thiết bị đo nhanh khí thải (Testo 350 XL).
Nồng độ SO2: 200 ppm
Khí mang: N2 (Nitơ, Nitrogen), không có oxy tạp chất.
Cấp tinh khiết: chuẩn tinh khiết được chứng nhận (certified)
Dung tích bình chứa khí: 58 lit
Vật liệu bình chứa: thép inox chuyên dụng.
Thể tích khí: 103 lit
Áp suất khí: 500 – 1000 psi.
Van: CGA C-10
HSD: 3 năm kể từ ngày sản xuất.

————————————————————————————————————-

Khí chuẩn CO 100 ppm
Xuất xứ: Mỹ
Thông số kỹ thuật:
Khí chuẩn CO 100 ppm dùng để hiệu chuẩn, kiểm định tại chỗ các thiết bị đo nhanh khí thải (Testo 350 XL).
Nồng độ CO: 100 ppm
Khí mang: N2 (Nitơ, Nitrogen), không có oxy tạp chất.
Cấp tinh khiết: chuẩn tinh khiết được chứng nhận (certified)
Dung tích bình chứa khí: 58 lit
Vật liệu bình chứa: thép inox chuyên dụng.
Thể tích khí: 103 lit
Áp suất khí: 500 – 1000 psi.
Van: CGA C-10
HSD: 3 năm kể từ ngày sản xuất.

————————————————————————————————————

Khí chuẩn CO2 17%
Xuất xứ: Mỹ
Thông số kỹ thuật:
Khí chuẩn CO2 17% dùng để hiệu chuẩn, kiểm định tại chỗ các thiết bị đo nhanh khí thải (Testo 350 XL).
Nồng độ CO2: 17 %
Khí mang: N2 (Nitơ, Nitrogen), không có oxy tạp chất.
Cấp tinh khiết: chuẩn tinh khiết được chứng nhận (certified)
Dung tích bình chứa khí: 58 lit
Vật liệu bình chứa: thép inox chuyên dụng.
Thể tích khí: 103 lit
Áp suất khí: 500 – 1000 psi.
Van: CGA C-10
HSD: 3 năm kể từ ngày sản xuất.

————————————————————————————————————