Chuan pH

DUNG DUNG CHUẨN pH

Thương Hiệu: , .

Danh mục: Từ khóa: ,
Họ và tên(*)
Địa chỉ(*)
Điện thoại(*)
Email
Số lượng(*)

Mô tả sản phẩm

DUNG DỊCH CHUẨN pH DÙNG ĐỂ HIỆU CHUẨN MÁY ĐO pH THEO ĐÚNG GIÁ TRỊ CHUẨN, NHẰM ĐẢM BẢO ĐỘ ĐÚNG VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC CHO MÁY ĐO PH.

CÓ 3 GIÁ TRỊ PH CỦA DUNG DỊCH CHUẨN THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ: PH 4, PH7, PH 10.

Chuan pH