Agilent

LẮP ĐẶT BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Thương Hiệu: , , , , , , , , , .

Nhận lắp đặt, bảo trì và hiệu chuẩn tất cả trang thiết bị Agilent, Mỹ.

Họ và tên(*)
Địa chỉ(*)
Điện thoại(*)
Email
Số lượng(*)

Mô tả sản phẩm

Bảo trì và hiệu chuẩn các thiết bị Agilent, Mỹ

Nhận lắp đặt, bảo trì và hiệu chuẩn định kỳ, thường xuyên hoặc hàng năm đối với các thiết bị do Agilent sản xuất, như máy quang phổ UV-Vis, máy quang phổ hồng ngoại (IR, FT-IR), máy quang phổ nguyên tử (AAS, ICP, ICP-MS, MP…), sắc ký lỏng (HPLC, HPLC-UV, HPLC-MS, sắc ký khí (GC, GC-FID, GC-ECD, GC-MS)….

Nhận sửa chữa, thay thế các phụ tùng, phụ kiện và vật tư tiêu hao đối với các thiết bị nhãn hiệu Agilent, Mỹ như: máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis, máy quang phổ hồng ngoại (IR, FT-IR), máy quang phổ nguyên tử (AAS, ICP, ICP-MS, MP…), sắc ký lỏng (HPLC, HPLC-UV, HPLC-MS), sắc ký khí (GC, GC-ECD, GC-FID, GC-MS) ….

Liên hệ: 0932.956.193 / 0917.55.64.21 (gặp Cảnh). Email: [email protected]