Giỏ Hàng
0 Sản Phẩm - 0

Xây dựng phòng thí nghiệm sinh học phân tử

Phòng thí nghiệm sinh học phân tử –  xây dựng phòng Lab chuẩn:

Phòng thí nghiệm sinh học phân tử nên được chia thành 2 khu vực riêng biệt: 1 cho các bước chuẩn bị mẫu trước PCR, 1 cho các bước phân tích sau khi chạy PCR. Hai khu vực này tốt nhất là nên nằm tách rời ở 2 phòng riêng biệt. Tất cả các trang thiết bị và vật dụng phải dùng riêng cho từng khu vực.

Phòng thí nghiệm thực hiện phản ứng PCR:

Phòng thí nghiệm thực hiện PCR nên được tách thành 3 khu vực trong 3 phòng riêng biệt:

Chuẩn bị hóa chất

Chuẩn bị mẫu

Khuếch đại và phát hiện sản phẩm

Thiết bị của phòng thí nghiệm PCR:

Để đảm bảo cho các bước trước PCR và sau khi chạy PCR được tách biệt, mỗi phòng cần có các thiết bị, hóa chất, dụng cụ… riêng và chỉ được sử dụng các vật dụng này trong phòng đó

Máy PCR/real-time PCR: chỉ dùng riêng cho phòng khuếch đại.

Tủ mát có ngăn đông (Refrigerator): Dùng cho phòng khuếch đại và phát hiện sản phẩm để giữ các hóa chất cho điện di, các dung dịch đang sử dụng (working solution), các sản phẩm PCR sau khi đã khuếch đại.

Máy ly tâm: Sử dụng máy ly tâm riêng cho chuẩn bị mẫu ví dụ như tách chiết acid nucleids và phòng chuẩn bị hóa chất

Máy ly tâm kéo mẫu, máy trộn mẫu và bộ ipettes: Sử dụng riêng các máy này cho phòng chuẩn bị hóa chất, huẩn bị mẫu, khuếch đại và phát hiện sản phẩm

Bộ điện di DNA: để phát hiện sản phẩm sau khi chạy PCR, multiples PCR, RT-PCR…

Tủ thao tác / tủ an toàn sinh học : Nên sử dụng tủ thao tác phù hợp với nhu cầu của phòng thí nghiệm

Tủ âm (-20oC):

Dùng riêng cho phòng chuẩn bị hóa chất để giữ các hóa chất PCR sạch, buffer, dNTPS, primers…

Dùng riêng cho phòng chuẩn bị mẫu để giữ mẫu gốc, nucleic acids sau khi tách chiết.

Bảo quản trong thời gian dài nên sử dụng tủ đông sâu (-80oC)

Cân kỹ thuật (4 số lẻ): Dùng riêng cho phòng chuẩn bị hóa chất và phòng phát hiện sản phẩm

Máy đọc và chụp ảnh gel: Dùng riêng cho phòng phát hiện sản phẩm

Lò vi sóng: Dùng riêng cho phòng phát hiện sản phẩm

Máy khuấy từ: Dùng riêng cho phòng chuẩn bị hóa chất

Máy đo pH: Dùng riêng cho phòng chuẩn bị hóa chất

Vui lòng ghi rõ nguồn khi tham khảo bài viết này.

Nguồn: sưu tầm internet