Giỏ Hàng
0 Sản Phẩm - 0

Chưa được phân loại

Nước cất pH: 7.00

Nước cất hai lần pH: 7.00 chuyên dùng thí nghiệm chuyên sâu trên  vải, simili giày da, thuộc da… Thông số chỉ tiêu chất lượng: pH: 7.00 Độ dẫn điện: ≤ 1 µS/cm Điện trở kháng:...