Giỏ Hàng
0 Sản Phẩm - 0

Hóa chất dùng để phân tích

Hóa chất dùng để phân tích

Hóa chất phân tích và vật tư cho phòng thí nghiệm HPLC: acid, dung môi hữu cơ, muối vô cơ, các hợp chất hữu cơ, các chất chỉ thị màu v.v… ; các loại hóa chất chuẩn, hóa chất thử với độ tinh khiết và chất lượng cao, chuyên dùng trong lĩnh vực quang phổ và sắc ký HPLC…. … đều là nhà sản xuất hóa chất và thiết bị phân tích hàng đầu thế giới như Sigma, Merck, Prolabo.

Merck 3

Hóa chất phòng thí nghiệm: môi trường nuôi cấy vi sinh – hóa chất sinh học phân tử

Chúng tôi  cung cấp các thiết bị và vật tư có liên quan đến tất cả thao tác trong phòng thí nghiệm và hóa chất phòng thí nghiệm: môi trường nuôi cấy vi sinh – hóa chất sinh học phân tử gồm nhiều loại hóa chất và nguyên liệu sử dụng cho công tác kiểm nghiệm vi sinh trong dược phẩm, thực phẩm, hóa – mỹ phẩm, môi trường… Các loại sản phẩm hóa chất phòng thí nghiệm trong lĩnh vực này luôn được cải tiến để có thể đáp ứng  được nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Merck 2

Nguồn: sưu tầm từ internet