Giỏ Hàng
0 Sản Phẩm - 0

Hóa chất chẩn đoán ung thư

Hóa chất chẩn đoán ung thư

Các hóa chất chẩn đoán ung thư, gồm có:

Chẩn đoán ung thư vú: LSI HER-2 với huỳnh quang màu cam (SpectrumOrange) và CEP 17 với huỳnh quang màu xanh lá (SpectrumGreen).

Chẩn đoán ung thư bàng quang: CEP 3 với huỳnh quang màu đỏ, CEP 7 với huỳnh quang màu xanh lá cây, CEP 17 với huỳnh quang màu nước và LSI p16 với huỳnh quang màu vàng.

Hóa chất chẩn đoán các loại ung thư khác như: ung thư phổi, ung thư dạ dày,…

Chẩn đoán tiền sinh, sau sinh.