Giỏ Hàng
0 Sản Phẩm - 0

Dụng cụ bảo hộ cá nhân

Dụng cụ bảo hộ cá nhân

Cung cấp dụng cụ bảo hộ cá nhân dùng trong phòng an toàn sinh học cấp 2, cấp 3, bệnh viện và công nghiệp sản xuất dược phẩm của hãng Bullard

Thiết bị bảo vệ người thao tác tránh khỏi nguy cơ độc hại

Dụng cụ bảo hộ cá nhân dùng trong phòng an toàn sinh học

Nguồn: sưu tầm internet