Giỏ Hàng
0 Sản Phẩm - 0

Biến đổi tế bào nhân tạo

Phương pháp phát triển và biến đổi tế bào nhân tạo có đặc điểm giống tế bào beta ở người có thể mở ra triển vọng điều trị bệnh tiểu đường trong nhiều năm nữa. Các tế bào nhân tạo đã được thử nghiệm trên chuột bạch.

Ngoài hai cặp mã di truyền gốc là G-C và A-T, các chuyên gia Mỹ đã nghiên cứu hai thành phần ADN được hợp nhất và tái tạo là X-Y. Đây là hai chữ cái mới được bổ sung trong bảng mã di truyền, một bước đột phá của năm nay.