Giỏ Hàng
0 Sản Phẩm - 0

10 phát hiện hàng đầu của kính viễn vọng không gian Hubble

Được đưa lên quỹ đạo nên không chịu ảnh hưởng của nhiễu loạn không khí, một ưu thế mà không một kính thiên văn mặt đất nào có được, 25 năm qua, Hubble đã thực hiện một khối lượng quan sát khổng lồ

 

Dưới đây là “top ten” công trạng của Hubble theo đánh giá của nhà thiên văn Mario Livio, Viện Khoa học viễn kính không gian Baltimore, Hoa Kỳ.

NASA hy vọng kính viễn vọng không gian Hubble sẽ tiếp tục hoạt động đến năm 2020 để cùng với “hậu bối” của nó là kính viễn vọng không gian James Webb, dự kiến được đưa lên vào tháng 10.2018, mang về thêm những thông tin quý giá về vũ trụ.kinh-vien-vong-6